کد خبر: 15524

آواسل برنده مناقصه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی شد

سینا: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن فرآیند برگزاری مناقصه “خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی” خبر داد و بر عزم وزارت جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی تاکید کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ اظهار داشت: باتوجه به اهمیت ارتباط رسانی به نقاط محروم و دور افتاده و توسعه دولت الکترونیکی، مناقصه اجرای پروژه “خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی برای متقاضیان ۲۵ هزار روستای فاقد این امکان” برگزار و اجرای آن به کنسرسیوم های وب آواسل سپرده شد.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت افزود: کنسرسیوم های وب- آواسل متعهد شده است، ظرف مدت یکسال نسبت به ایجاد امکان ارائه خدمت اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اقدام کند.
راسخ در پایان با بیان این که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مناطق محروم وکم برخوردار از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است گفت: وزارت ارتباطات در صدد اتخاذ راهکارهای مناسبی است تا اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر توسعه بتوانند خدمات خود را ارائه دهند.  1. ایوب علیدوست

    با سلام کی اقدام به اینترنیت روستای میشود چه روستاهای شامل میشود
    از استان ا.غ شهر بوکان روستای اغوطمان هستم
    ارشد ای تی میخونم امیدوارم روزی ما هم اینترنت داشته باشم